FP: Bättre tillgänglighet och vård på dina villkor

Helena Hagberg 2.0

Ett av landstingets största problem är personalförsörjning. Vi har svårt att få hit personal och ännu svårare att behålla den personal vi har. Sjuksköterskornas löner är för låga och deras arbetsbörda för tung på grund av den ständiga underbemanningen. Det Läs hela inlägget

Regeringens satsningar på välfärden

För Folkpartiet är en bra och välfungerande välfärden en självklarhet. Det är en avgörande fråga för att Sverige ska fortsätta vara ett tillväxtland och en plats där människor vill leva och bo. Sverige ska alltid vara ett land där människor kan känna trygghet och glädje i vardagen, oavsett hur mycket man tjänar eller vilka ens livsvillkor är. Den svenska hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar de kommande åren. Därför fortsätter regeringen att investera i välfärden och vidta åtgärder för att förbättra folkhälsan. Det är satsningar som vi i Folkpartiet i Landstinget Västmanland välkomnar.
Läs hela inlägget

Vinstdrivande aktörer utesluts av de rödgröna

Centrallasarettet Västerås

De rödgröna på landstinget i Västmanland föredrar att följa sin egen ideologi före lagen om offentlig upphandling (LOU). I juni drev de igenom ett beslut som utesluter stora delar av de privata aktörerna inom hälso- och sjukvården i Västmanland från att lägga ett anbud. Upphandlingen ska nämligen riktas enbart mot icke-vinstdrivande aktörer. Givetvis reserverade vi och övriga allianspartier oss mot förslaget om en riktad upphandling, av flera skäl. Läs hela inlägget

Västerås Pride och Landstingets HBT-policy

Dagen till ära: Västerås Pride och landstingets HBT-policy.

För oss liberaler är idén om alla människors lika värde en självklarhet. Alla människor förtjänar att bemötas med lika respekt på alla områden i vårt samhälle, i synnerhet inom hälso- och sjukvården. Att landstingsfullmäktige i februari antog en HBT-policy är därför en liberal seger. Idag är det Västerås Pride och därför är landstingets HBT-policy värt att åter uppmärksamma en dag som denna! Läs hela inlägget

Cecilia Wikström på globalt besök i Västerås

Diana Kambugu, Cecilia Wikström och Mikael Svensson

Idag besökte Folkpartiets EU-parlamentariker Cecilia Wikström Västerås. Vid sitt besök träffade Guide2Give och Pingdom som är lokala företag med kunder och leverantörer globalt. Pingdom är i IT-branchen och säljer övervakningstjänster av hemsidor världen över. Guide2give importerar hantverk från Uganda. Det är två väldigt olika företag som har en sak gemensamt. De anpassar sig till och drar nytta av att vi lever i en allt mer globaliserad värld. Läs hela inlägget